Wettelijke bepalingen

Editorial manager:
Office de Tourisme de Méjannes-le-Clap
Le Village
30430 Méjannes-le-Clap
FRANKRIJK
Tel : +33 (0)4 66 24 42 41
Fax : +33(0)9 71 70 35 32

Photo Credits :
Ontwikkeling en hosting: Ingénie
Rue des Sept Laux - ZA Les Pérelles - 38570 Le Cheylas - France
Tel : +33 (0)4 38 72 91 00 - Fax : +33 (0)4 76 08 35 39 - www.ingenie.fr
Verwerking en bescherming van gegevens
De op de site verzamelde persoonsgegevens vloeien voort uit de vrijwillige mededeling van een e-mailadres bij het verzenden van een formulier. De aldus verzamelde e-mailadressen worden uitsluitend gebruikt om de gevraagde informatie aan door te geven.
De verzamelde elektronische adressen worden niet doorgegeven aan derden, noch verwerkt door de redactionele beheerder.
De wet "Informatique et Libertés" van 6 januari 1978, gewijzigd bij de wet van 6 augustus 2004, regelt de uitvoering van bestanden of de verwerking van persoonsgegevens, geautomatiseerd of handmatig. U hebt recht op toegang tot, wijziging, rechtzetting en verwijdering van de u betreffende gegevens (art. 34 van de wet "Informatique et Libertés"). U kunt dit recht per e-mail uitoefenen door het in het volgende formulier te vermelden: Contact / E-Mail.

Cross-linking - (kruislinking of wederkerige links)
Het linken van sites van derden naar deze site staat het maken van een hypertext link vanaf elke website toe, met uitzondering van die welke informatie verspreiden van een controversieel, pornografisch, xenofoob of, in grotere mate, die bij de meerderheid gevoelig ligt. De link moet naar de startpagina van de site leiden en de site moet in een nieuw venster verschijnen. In geen geval mogen de pagina's van de site geïntegreerd worden in de pagina's van een andere site (frame of iframe). Tenzij per geval specifieke toestemming wordt verleend, is de deep-linking-techniek totaal verboden. In alle gevallen behoudt de redactiebeheerder zich het recht voor de verwijdering van een link te vragen indien hij van mening is dat de verwijzer (bronsite) zich niet aan de aldus vastgestelde regels houdt.
Link van deze site naar sites van derden
De redactioneel beheerder behoudt zich het recht voor om naar sites van derden te "verwijzen". Als u die links opent, verlaat u deze website. De doelsites vallen niet onder de controle van de redactionele beheerder van deze site, en deze is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites, de links die ze bevatten of de wijzigingen of updates die erop worden aangebracht.

Auteurs- en gebruiksrechten
Wettelijke bepalingen
Het feit dat men toegang heeft tot de site geeft niet het recht om deze te gebruiken zonder toestemming van de redactieleider. Elk gebruik van de middelen (fotografisch, iconografisch, tekstueel of met betrekking tot de vorm, de lay-out, de structuur...) die op deze site aanwezig zijn, moet onderwerp zijn van een voorafgaande aanvraag bij de redactieverantwoordelijke. De redactiebeheerder verleent toestemming om de inhoud van de site zichbaar te maken.
Verantwoordelijkheid
De redactie streeft naar een zo groot mogelijke juistheid van de informatie, maar kan deze niet garanderen noch de volledigheid ervan vaststellen. Hij behoudt zich het recht voor om de informatie op de pagina's van deze website te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving geheel of gedeeltelijk te wijzigen.
Creatie van de website door het Web Agency Ingénie: Concept en Webdesign, Technische creatie van de website, Toeristisch Informatie Systeem, Constellation, CMS ontwikkeling, Natural Referencing, Hosting, online verkoop
Ingénie - Rue des Sept Laux - ZA Les Pérelles - 38570 Le Cheylas - France • Tel : +33 (0)4 38 72 91 00 ​www.ingenie.fr
CRM-toerisme-engineering: brochures en documentatie, beheer van gegevensdatabases, nieuwsbrief/e-mailing, aanwezigheidsstatistieken, tevredenheidsvragenlijst
Software-ontwikkeling voor reserveringen: Reserveringscentrum, Ticketing/Boutique, Groepsreservering, Rondleidingen, Congressen, Evenementen
Logiciel de gestion des disponibilités
Logiciel Tourisme Ingénie : Cotisations