Gard Pleine Nature Label

In de Gard zorgt de departementsraad voor het onderhoud van de uitgezette wandelroutes (met bewegwijzering) en de activiteitenterreinen die gecertificeerd zijn in het 'Plan Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires' (PDESI) in samenspraak met de betreffende sportverenigingen. Zij zorgen er dus voor dat activiteiten en wandelingen in de natuur kunnen plaatsvinden. Het label 'Gard Pleine Nature', dat sinds 2008 bestaat, merkt terreinen, routes, evenementen en activiteiten die milieuvriendelijk zijn aan en beheert de ontwikkeling ervan.
Voor de Gard zijn diverse 'Cartoguides' uitgegeven (aangelegde routes zonder de natuur te beschadigen) om de 'Vallée de la Cèze' te ontdekken: de 'Cartoguide' van de 'Vallée de la Cèze à l'Ardèche' is verkrijgbaar voor €5,-. Deze kaart biedt u een netwerk van routes van in totaal 410km om in alle vrijheid te voet, te paard of met ATB erop uit te trekken via aangelegde, onderhouden en gemarkeerde paden. De natuurpaden en activiteitenterreinen op deze kaart voldoen aan de kwaliteitseisen van het label 'Gard Pleine Nature', hetgeen laat zien dat de departementsraad en haar partners bewust belang hechten aan het behoud en ontwikkeling van de natuur en de activiteiten.
De departementsraad wilde graag het label uitbreiden met in het bijzonder sportactiviteiten die op een milieuvriendelijke manier beoefend kunnen worden. Dit label stelt organisatoren verantwoordelijk en betrekt deelnemers erbij, zodat zij milieubewust worden. Vooral sportbeoefenaars zijn ontvankelijk voor deze problematiek, want zij willen zich graag ontwikkelen in hun sport op de prachtige plekken die de Gard te bieden heeft.
gpn225px-13