Natura 2000

Ons gemeentelijk grondgebied valt hierdoor onder 2 richtlijnen:
- Beschermd gebied voor 'Vogels': bescherming van aasgieren, haviksarend, kleine torenvalk, kleine trap.

- Beschermd gebied voor 'Leefgebied, fauna, flora': het weer laten stijgen van het aantal trekkende vissoorten, en op lange termijn het kolonialiseren van de benedenloop van de 'Loutre', vleermuissoorten, groene eiken- en buxusbosjes. In dit gebied van de 'Gorges de la Cèze' is er een gemeenschappelijk belang voor diersoorten die afhankelijk zijn van water: 3 insectensoorten (zoals libellen), 5 vissoorten waaronder een zeldzame baars (Zingel asper), de bever (Castor fiber). 3 Vleermuissoorten, waarvan 2 met een gemeenschappelijk belang, worden ook gesignaleerd.